strona-glowna

O NAS

Budhelp Consulting jest biurem kosztorysowym zajmującym się kompleksowym oraz profesjonalnym przygotowanie dokumentacji kosztorysowej (przedmiar robót, kosztorys inwestorski, specyfikacja techniczna wykonania  i odbioru robót budowlanych) zarówno na potrzeby zamówień publicznych - wspólpracujemy z biurami projektów jak i dla prywatnych inwestorów - zwłaszcza deweloperów. Wykonawcą pomagamy przygotować kosztorysy ofertowe, kosztorysy zamienne oraz kosztorysy powykonawcze. Zatrudniamy specjalistów wszystkich branż, aby nasz klient mógł otrzymać pełne i fachowe opracowanie.

Zajmujemy się również dystrybucją programów do kosztorysowania Winbud Kosztorys oraz szkoleniami  w zakresie tworzenia kosztorysów i obsługi oprogramowania do kosztorysowania.

Od 2009, wychodząc na przeciw nowym wymogom, zaczęliśmy także wydawać świadectwa energetyczne.

Zapraszam do współpracy
mgr inż. Michał Harasymów