Certyfikaty energetyczne budynków

CERTYFIKATY ENERGETYCZNE


Wykonywane przez nas świadectwa energetyczne (inaczej certyfikat energetyczny) określają ilość energii zużywanej rzeczywiści lub w przypadku budynków nowo projektowanych na podstawie szacunku.

Świadectwo energetyczne wydaje się na podstawie oceny energetycznej (charakterystyki energetycznej) budynku zgodnie z odpowiednimi ustawami i rozporządzeniami. Charakterystyka energetyczna jest to zbiór danych i wskaźników energetycznych budynku dotyczących obliczeniowego zapotrzebowania budynku na energię na cele c.o., c.w.u., wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynku użyteczności publicznej także oświetlenia.KTO MUSI POSIADAĆ ŚWIADECTWO ENERGETYCZNE

Od stycznia 2009 świadectwo energetyczne jest obowiązkowe dla wszystkich budynków oddawanych do użytkowania, budynków wprowadzanych do obrotu (podlegających zbyciu lub najmowi) oraz dla budynków, których charakterystyka energetyczna uległa zmianie w wyniku remontu lub przebudowy.Terminy i ceny ustalamy indywidualnie
Prosimy o kontakt