Kosztorysowanie: kosztorysy budowlane, przedmiary robót, specyfikacje techniczne
kosztorysy

KOSZTORYSY BUDOWLANE

Wykonujemy:

  • Kosztorysy inwestorskie
  • Kosztorysy ofertowe
  • Kosztorysy powykonawcze
  • Kosztorysy zamienne
  • Przedmiary  robót
  • Obmiary na budowie

Kosztorysujemy we wszystkich branżach - roboty ogólnobudowlane, instalacje sanitarne, elektryczne, zagospodarowanie terenu, sieci zewnetrzne, drogi, budowle specjalne. 

Wykonaliśmy tysiące kosztorysów budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych, obiektów użyteczności publicznej (przedszkola, szkoły, uczelnie, urzędy, szpitale itp), hoteli, hali sportowych i przemysłowych, basenów, stadionów, galerii handlowych, dróg, mostów oraz innych budowli.

ZOBACZ WIĘCEJ

 kosztorysy.budhelp.pl 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

STWIOR to opracowanie zawierające zbiór wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości robót budowlanych. Zgodnie z odpowiednimi rozporządzeniami każdy przedmiar na potrzeby zamówień publicznych musi mieć odniesienie do specyfikacji technicznej.

Wykonujemy specyfikacje techniczne zarówno do przedmiarów robót, które tworzymy sami jak i do przedmiarów / dokumentacji projektowej stworzonej przez klienta. Nasze specyfikacje zostały pozytywnie zweryfikowane przez firmę WACETOB

Zobacz opracowane przez nas przykładowe kosztorysy i specyfikacje technicze

 kosztorysy.budhelp.pl 

Terminy i ceny ustalamy indywidualnie
Prosimy o kontakt